Mirage G4

Model G4 se poprvé objevil v červnu 2002 (Mirage G4.0) a koncem roku 2003 se začala vyrábět vylepšená verze G4.1 umožňující riggerům snadnější zabalení záložního padáku.Současná verze G4.1M je vybavena v základu novým polstrováním celé spodní strany testovaném více než tisíci skoky na jednotlivých kusech bez toho aniž by se promačkalo. 

Polstrování G4 je snadno vyměnitelné a bude na požádání vyměněno zdarma po celou dobu životnosti postroje.G4 je postroj modulární konstrukce umožňující snadnou opravu poškozené části (např. chlopně) riggerem bez nutnosti odeslání zpět výrobci.G4 byl mimo jiné vyvinut s ohledem na létání ve vertikální pozici při vysoké rychlosti.Všechny kritické části postroje jako chlopničky kryjící volné konce, chlopeň kryjící trn či lemovka jsou dokonale chráněné proti nechtěnému samovolnému otevření.Mirage nepodporuje v žádném ze svých modelů kulaté záložní padáky a vyvinula menší výtažný padáček záložního padáku, ale s nejvyšší možnou silou na plochu materiálu zajišťující okamžité otevření záložního padáku i při malé rychlosti.

Více o G4 na http://www.miragesys.com/products/mirage-g4/0/