Ceny

Kvůli častým výkyvům v kurzu dolaru jsou všechny ceny uváděny v USD.

Základní retailová cena Mirage G4-M1 je 2699 USD.V základu je v ceně nosný postroj s obalem HP včetně uvolňovače odhozu a záložního padáku, volné konce HP s pancéřovanými housingy na odhozový bowden (dostupné bez příplatku v několika barvách) a výtažný padáček HP

Kompletní přehled doplňků,modifikací jakož i nestandardních úprav,rychlostních příplatků apod. je uveden zde

http://www.miragesys.com/price-list/ 

Dále je nutné vzít v potaz náklady na dopravu,clo popř. DPH - pro celkové náklady mne kontaktujte,vždy se budu snažit najít nejvýhodnější způsob dopravy do CR.Konkrétní cena je vždy individuální v závislosti na konfiguraci - pro nabídku mne kontaktujte.